Cơ Sở Cơ Khí Xây Dựng Đại Hoàng Minh


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Cơ Sở Cơ Khí Xây Dựng Đại Hoàng Minh

Điện thoại:  090 881 08 12

Địa Chỉ

449 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Cơ Sở Cơ Khí Xây Dựng Đại Hoàng Minh đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua sắm.

Tên: Cơ Sở Cơ Khí Xây Dựng Đại Hoàng Minh

Lĩnh vực hoạt động: Mua sắm

Lĩnh vực:  Mua sắm »  Mua sắm

Ngành: Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy

Bộ quy tắc ISIC  47

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Cơ Sở Cơ Khí Xây Dựng Đại Hoàng Minh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Cơ Sở Cơ Khí Xây Dựng Đại Hoàng Minh là 090 881 08 12.
Q2
Cơ Sở Cơ Khí Xây Dựng Đại Hoàng Minh tọa lạc ở đâu?
Cơ Sở Cơ Khí Xây Dựng Đại Hoàng Minh tọa lạc tại 449 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Cơ Sở Cơ Khí Xây Dựng Đại Hoàng Minh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Cơ Sở Cơ Khí Xây Dựng Đại Hoàng Minh theo số điện thoại 090 881 08 12.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,08 ki-lô-mét
 0,18 ki-lô-mét
 0,18 ki-lô-mét
 0,2 ki-lô-mét
 0,21 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa