Cơ Sở Hàn Tiện Bảo Tín


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Cơ Sở Hàn Tiện Bảo Tín

Điện thoại:  0834 421 919

Địa Chỉ

26 Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Lắp đặt điện.

Tên: Cơ Sở Hàn Tiện Bảo Tín

Lĩnh vực hoạt động: Lắp đặt điện

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Lắp đặt điện

Ngành: Lắp đặt điện

Bộ quy tắc ISIC  4321

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Cơ Sở Hàn Tiện Bảo Tín là bao nhiêu?
Số điện thoại của Cơ Sở Hàn Tiện Bảo Tín là 0834 421 919.
Q2
Cơ Sở Hàn Tiện Bảo Tín tọa lạc ở đâu?
Cơ Sở Hàn Tiện Bảo Tín tọa lạc tại 26 Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam.
Q3
Cơ Sở Hàn Tiện Bảo Tín có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Cơ Sở Hàn Tiện Bảo Tín theo số điện thoại 0834 421 919.