Cơ Sở Hoàng Minh Huy Hoàng III


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Cơ Sở Hoàng Minh Huy Hoàng III

Điện thoại:  097 523 48 66

Địa Chỉ

283/31 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Cơ Sở Hoàng Minh Huy Hoàng III đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Tài chính khác.

Tên: Cơ Sở Hoàng Minh Huy Hoàng III

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính khác

Lĩnh vực:  Dịch vụ tài chính »  Tài chính khác

Ngành: Trung gian tiền tệ khác

Bộ quy tắc ISIC  6419

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Cơ Sở Hoàng Minh Huy Hoàng III là bao nhiêu?
Số điện thoại của Cơ Sở Hoàng Minh Huy Hoàng III là 097 523 48 66.
Q2
Cơ Sở Hoàng Minh Huy Hoàng III tọa lạc ở đâu?
Cơ Sở Hoàng Minh Huy Hoàng III tọa lạc tại 283/31 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Cơ Sở Hoàng Minh Huy Hoàng III có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Cơ Sở Hoàng Minh Huy Hoàng III theo số điện thoại 097 523 48 66.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa