Cơ Sở Xi Mạ Vàng Kim Ngọc An


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Cơ Sở Xi Mạ Vàng Kim Ngọc An

Điện thoại:  0862 860 103

Địa Chỉ

70 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Cơ Sở Xi Mạ Vàng Kim Ngọc An đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Cơ Sở Xi Mạ Vàng Kim Ngọc An

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động của trụ sở chính, Hoạt động tư vấn quản lý

Bộ quy tắc ISIC  70107020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Cơ Sở Xi Mạ Vàng Kim Ngọc An là bao nhiêu?
Số điện thoại của Cơ Sở Xi Mạ Vàng Kim Ngọc An là 0862 860 103.
Q2
Cơ Sở Xi Mạ Vàng Kim Ngọc An tọa lạc ở đâu?
Cơ Sở Xi Mạ Vàng Kim Ngọc An tọa lạc tại 70 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, 5, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Cơ Sở Xi Mạ Vàng Kim Ngọc An có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Cơ Sở Xi Mạ Vàng Kim Ngọc An theo số điện thoại 0862 860 103.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa