Cửa Hàng Dược Liệu Sáu Phong


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Cửa Hàng Dược Liệu Sáu Phong

Điện thoại:  093 806 31 38

Địa Chỉ

59 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Cửa Hàng Dược Liệu Sáu Phong đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua sắm.

Tên: Cửa Hàng Dược Liệu Sáu Phong

Lĩnh vực hoạt động: Mua sắm; Các hiệu thuốc và cửa hàng thuốc

Lĩnh vực:  Mua sắm »  Mua sắm

Ngành: Các hiệu thuốc và cửa hàng thuốc, Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy

Bộ quy tắc ISIC  474772

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Cửa Hàng Dược Liệu Sáu Phong là bao nhiêu?
Số điện thoại của Cửa Hàng Dược Liệu Sáu Phong là 093 806 31 38.
Q2
Cửa Hàng Dược Liệu Sáu Phong tọa lạc ở đâu?
Cửa Hàng Dược Liệu Sáu Phong tọa lạc tại 59 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Cửa Hàng Dược Liệu Sáu Phong có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Cửa Hàng Dược Liệu Sáu Phong theo số điện thoại 093 806 31 38.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa