Cửa Hàng Phụ Liệu May Mặc Liêm Thu


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Cửa Hàng Phụ Liệu May Mặc Liêm Thu

Điện thoại:  0835 231 381

Địa Chỉ

196 Đường Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Cửa Hàng Phụ Liệu May Mặc Liêm Thu đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Cửa Hàng Phụ Liệu May Mặc Liêm Thu là bao nhiêu?
Số điện thoại của Cửa Hàng Phụ Liệu May Mặc Liêm Thu là 0835 231 381.
Q2
Cửa Hàng Phụ Liệu May Mặc Liêm Thu tọa lạc ở đâu?
Cửa Hàng Phụ Liệu May Mặc Liêm Thu tọa lạc tại 196 Đường Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Cửa Hàng Phụ Liệu May Mặc Liêm Thu có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Cửa Hàng Phụ Liệu May Mặc Liêm Thu theo số điện thoại 0835 231 381.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa