Cửa hàng vlxd Lan Anh


Chỉnh sửa hoặc Xóa

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Cửa hàng vlxd Lan Anh

Điện thoại:  0203 3626 302

Địa Chỉ

Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua sắm.

Tên: Cửa hàng vlxd Lan Anh

Lĩnh vực hoạt động: Mua sắm

Lĩnh vực:  Mua sắm »  Mua sắm

Ngành: Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy

Bộ quy tắc ISIC  47

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Cửa hàng vlxd Lan Anh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Cửa hàng vlxd Lan Anh là 0203 3626 302.
Q2
Cửa hàng vlxd Lan Anh tọa lạc ở đâu?
Cửa hàng vlxd Lan Anh tọa lạc tại Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam.
Q3
Cửa hàng vlxd Lan Anh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Cửa hàng vlxd Lan Anh theo số điện thoại 0203 3626 302.