CAMERA Nghĩa Phát


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với CAMERA Nghĩa Phát

Điện thoại:  098 865 18 98

Địa Chỉ

Quảng Sơn, Đăk Glong District, Dak Nong, Vietnam
Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua sắm.

Tên: CAMERA Nghĩa Phát

Lĩnh vực hoạt động: Mua sắm

Lĩnh vực:  Mua sắm »  Mua sắm

Ngành: Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy

Bộ quy tắc ISIC  47

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của CAMERA Nghĩa Phát là bao nhiêu?
Số điện thoại của CAMERA Nghĩa Phát là 098 865 18 98.
Q2
CAMERA Nghĩa Phát tọa lạc ở đâu?
CAMERA Nghĩa Phát tọa lạc tại Quảng Sơn, Đăk Glong District, Dak Nong, Vietnam.
Q3
CAMERA Nghĩa Phát có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với CAMERA Nghĩa Phát theo số điện thoại 098 865 18 98.
Q4
Địa chỉ web (URL) của CAMERA Nghĩa Phát là gì?
Không có trang web của CAMERA Nghĩa Phát được nêu, nhưng bạn có thể tìm CAMERA Nghĩa Phát trên Facebook.

Các công ty Tương tự Lân cận