CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm

Điện thoại:  1800 2097

Trang web: cellphones.com.vn

Email: [email protected]

Địa Chỉ

363 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Lắp đặt điện.

Tên: CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm

Lĩnh vực hoạt động: Lắp đặt điện

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Lắp đặt điện

Ngành: Lắp đặt điện

Bộ quy tắc ISIC  4321

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm là bao nhiêu?
Số điện thoại của CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm là 1800 2097.
Q2
CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm tọa lạc ở đâu?
CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm tọa lạc tại 363 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm theo số điện thoại 1800 2097.
Q4
Địa chỉ web (URL) của CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm là gì?
Trang web của CellphoneS - cửa hàng Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Âm là cellphones.com.vn.

Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính 700000

10353 Doanh nghiệp tại 700000

700000 Biểu đồ thang màu thể hiện Mật độ Doanh nghiệp

Mã vùng

Giá

Các Hạng Mục

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,02 ki-lô-mét
 0,04 ki-lô-mét
 0,04 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa