Thông tin liên hệ

Liên hệ với Cháo ngonmely

Điện thoại:  090 909 65 53

Địa Chỉ

Chợ Bình, An, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Nhà hàng.

Tên: Cháo ngonmely

Lĩnh vực hoạt động: Nhà hàng

Lĩnh vực:  Nhà hàng »  Nhà hàng

Ngành: Nhà hàng và các hoạt động dịch vụ thực phẩm điện thoại di động

Bộ quy tắc ISIC  5610

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Cháo ngonmely là bao nhiêu?
Số điện thoại của Cháo ngonmely là 090 909 65 53.
Q2
Cháo ngonmely tọa lạc ở đâu?
Cháo ngonmely tọa lạc tại Chợ Bình, An, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, Vietnam.
Q3
Cháo ngonmely có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Cháo ngonmely theo số điện thoại 090 909 65 53.