Thông tin liên hệ

Liên hệ với Chè Kim Ngân

Điện thoại:  0366 689 510

Địa Chỉ

Đường Nguyễn Huệ, Long Thuận, Gò Công, Tiền Giang, Vietnam
Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Delis.

Tên: Chè Kim Ngân

Lĩnh vực hoạt động: Delis

Lĩnh vực:  Đồ ăn »  Delis

Ngành: Delis

Bộ quy tắc ISIC  4721

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Chè Kim Ngân là bao nhiêu?
Số điện thoại của Chè Kim Ngân là 0366 689 510.
Q2
Chè Kim Ngân tọa lạc ở đâu?
Chè Kim Ngân tọa lạc tại Đường Nguyễn Huệ, Long Thuận, Gò Công, Tiền Giang, Vietnam.
Q3
Chè Kim Ngân có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Chè Kim Ngân theo số điện thoại 0366 689 510.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Chè Kim Ngân là gì?
Không có trang web của Chè Kim Ngân được nêu, nhưng bạn có thể tìm Chè Kim Ngân trên Facebook.