Thông tin liên hệ

Liên hệ với Chùa Hòa Thạnh

Điện thoại:  0273 3895 278

Địa Chỉ

Huyện Lộ 94C, Thới Sơn, Châu Thành, Tiền Giang, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bảo tàng.

Tên: Chùa Hòa Thạnh

Lĩnh vực hoạt động: Bảo tàng

Lĩnh vực:  Giải trí »  Bảo tàng

Ngành: Hoạt động và hoạt động của di tích lịch sử và các tòa nhà bảo tàng

Bộ quy tắc SIC 8412

Bộ quy tắc ISIC  9102

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Chùa Hòa Thạnh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Chùa Hòa Thạnh là 0273 3895 278.
Q2
Chùa Hòa Thạnh tọa lạc ở đâu?
Chùa Hòa Thạnh tọa lạc tại Huyện Lộ 94C, Thới Sơn, Châu Thành, Tiền Giang, Vietnam.
Q3
Chùa Hòa Thạnh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Chùa Hòa Thạnh theo số điện thoại 0273 3895 278.