Chùa Sắc Tứ Tập Phước - Diệu Đức


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Chùa Sắc Tứ Tập Phước - Diệu Đức

Điện thoại:  093 984 63 10

Địa Chỉ

250 Bùi Đình Tuý, Phường 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Chùa Sắc Tứ Tập Phước - Diệu Đức đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Chùa Sắc Tứ Tập Phước - Diệu Đức là bao nhiêu?
Số điện thoại của Chùa Sắc Tứ Tập Phước - Diệu Đức là 093 984 63 10.
Q2
Chùa Sắc Tứ Tập Phước - Diệu Đức tọa lạc ở đâu?
Chùa Sắc Tứ Tập Phước - Diệu Đức tọa lạc tại 250 Bùi Đình Tuý, Phường 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Chùa Sắc Tứ Tập Phước - Diệu Đức có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Chùa Sắc Tứ Tập Phước - Diệu Đức theo số điện thoại 093 984 63 10.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa