Chợ Chiều Cồn Rùa


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Chợ Chiều Cồn Rùa

Điện thoại:  0386 965 343

Địa Chỉ

Diễn Thái, Diễn Châu District, Nghe An, Vietnam

Nghệ An

Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

Chợ Chiều Cồn Rùa đặt trụ sở tại Nghệ An. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bán buôn thực phẩm, đồ uống và thuốc lá.

Tên: Chợ Chiều Cồn Rùa

Lĩnh vực hoạt động: Bán buôn thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

Lĩnh vực:  Công nghiệp »  Bán buôn thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

Ngành: Bán buôn thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

Bộ quy tắc ISIC  4630

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Chợ Chiều Cồn Rùa là bao nhiêu?
Số điện thoại của Chợ Chiều Cồn Rùa là 0386 965 343.
Q2
Chợ Chiều Cồn Rùa tọa lạc ở đâu?
Chợ Chiều Cồn Rùa tọa lạc tại Diễn Thái, Diễn Châu District, Nghe An, Vietnam, Nghệ An.
Q3
Chợ Chiều Cồn Rùa có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Chợ Chiều Cồn Rùa theo số điện thoại 0386 965 343.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Chợ Chiều Cồn Rùa là gì?
Không có trang web của Chợ Chiều Cồn Rùa được nêu, nhưng bạn có thể tìm Chợ Chiều Cồn Rùa trên Facebook.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa