Chi Cục Đăng Kiểm Số 6


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Chi Cục Đăng Kiểm Số 6

Điện thoại:  0838 226 660

Trang web: www.vr.org.vn

Địa Chỉ

130 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Chi Cục Đăng Kiểm Số 6 đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Chi Cục Đăng Kiểm Số 6

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động tư vấn quản lý, Hoạt động của trụ sở chính

Bộ quy tắc ISIC  70107020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Chi Cục Đăng Kiểm Số 6 là bao nhiêu?
Số điện thoại của Chi Cục Đăng Kiểm Số 6 là 0838 226 660.
Q2
Chi Cục Đăng Kiểm Số 6 tọa lạc ở đâu?
Chi Cục Đăng Kiểm Số 6 tọa lạc tại 130 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, 1, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Chi Cục Đăng Kiểm Số 6 có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Chi Cục Đăng Kiểm Số 6 theo số điện thoại 0838 226 660.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Chi Cục Đăng Kiểm Số 6 là gì?
Trang web của Chi Cục Đăng Kiểm Số 6 là www.vr.org.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa