Chi Cục Thủy Lợi An Giang


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Chi Cục Thủy Lợi An Giang

Điện thoại:  0763 857 573

Trang web: sonongnghiep.angiang.gov.vn

Địa Chỉ

41-42 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Bình, Vietnam

An Giang

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Chi Cục Thủy Lợi An Giang đặt trụ sở tại An Giang. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Công việc xã hội.

Tên: Chi Cục Thủy Lợi An Giang

Lĩnh vực hoạt động: Công việc xã hội

Lĩnh vực:  Cộng đồng & Chính phủ »  Công việc xã hội

Ngành: Các hoạt động công tác xã hội khác mà không có nơi ăn nghỉ

Bộ quy tắc ISIC  8890

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Chi Cục Thủy Lợi An Giang là bao nhiêu?
Số điện thoại của Chi Cục Thủy Lợi An Giang là 0763 857 573.
Q2
Chi Cục Thủy Lợi An Giang tọa lạc ở đâu?
Chi Cục Thủy Lợi An Giang tọa lạc tại 41-42 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Bình, Vietnam, An Giang.
Q3
Chi Cục Thủy Lợi An Giang có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Chi Cục Thủy Lợi An Giang theo số điện thoại 0763 857 573.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Chi Cục Thủy Lợi An Giang là gì?
Trang web của Chi Cục Thủy Lợi An Giang là sonongnghiep.angiang.gov.vn.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa