Chi Nhánh Công Ty TNHH In Phong Chí - Kho Chứa Hàng


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Chi Nhánh Công Ty TNHH In Phong Chí - Kho Chứa Hàng

Điện thoại:  091 373 22 75

Địa Chỉ

23/15 Lò Siêu, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Chi Nhánh Công Ty TNHH In Phong Chí - Kho Chứa Hàng đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Chi Nhánh Công Ty TNHH In Phong Chí - Kho Chứa Hàng

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Chi Nhánh Công Ty TNHH In Phong Chí - Kho Chứa Hàng là bao nhiêu?
Số điện thoại của Chi Nhánh Công Ty TNHH In Phong Chí - Kho Chứa Hàng là 091 373 22 75.
Q2
Chi Nhánh Công Ty TNHH In Phong Chí - Kho Chứa Hàng tọa lạc ở đâu?
Chi Nhánh Công Ty TNHH In Phong Chí - Kho Chứa Hàng tọa lạc tại 23/15 Lò Siêu, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Chi Nhánh Công Ty TNHH In Phong Chí - Kho Chứa Hàng có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Chi Nhánh Công Ty TNHH In Phong Chí - Kho Chứa Hàng theo số điện thoại 091 373 22 75.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,2 ki-lô-mét
 0,25 ki-lô-mét
 0,35 ki-lô-mét
 0,37 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa