CHI NHÁNH 6 Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư Phạm TP. HCM


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với CHI NHÁNH 6 Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư Phạm TP. HCM

Điện thoại:  028 6274 4257

Trang web: cn6sp.edu.vn

Địa Chỉ

351A Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

CHI NHÁNH 6 Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư Phạm TP. HCM đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của CHI NHÁNH 6 Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư Phạm TP. HCM là bao nhiêu?
Số điện thoại của CHI NHÁNH 6 Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư Phạm TP. HCM là 028 6274 4257.
Q2
CHI NHÁNH 6 Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư Phạm TP. HCM tọa lạc ở đâu?
CHI NHÁNH 6 Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư Phạm TP. HCM tọa lạc tại 351A Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
CHI NHÁNH 6 Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư Phạm TP. HCM có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với CHI NHÁNH 6 Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư Phạm TP. HCM theo số điện thoại 028 6274 4257.
Q4
Địa chỉ web (URL) của CHI NHÁNH 6 Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư Phạm TP. HCM là gì?
Trang web của CHI NHÁNH 6 Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư Phạm TP. HCM là cn6sp.edu.vn.

Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính 700000

10353 Doanh nghiệp tại 700000

700000 Biểu đồ thang màu thể hiện Mật độ Doanh nghiệp

Mã vùng

Giá

Các Hạng Mục

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa