Circle K Nguyễn Kim


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Circle K Nguyễn Kim

Điện thoại:  028 3957 5153

Trang web: www.circlek.com.vn

Email: info@circlek.com.vn

Địa Chỉ

9 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Circle K Nguyễn Kim đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Cửa hàng tiện lợi.

Tên: Circle K Nguyễn Kim

Lĩnh vực hoạt động: Cửa hàng tiện lợi

Lĩnh vực:  Đồ ăn »  Cửa hàng tiện lợi

Ngành: Cửa hàng tiện lợi

Bộ quy tắc ISIC  4711

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Circle K Nguyễn Kim là bao nhiêu?
Số điện thoại của Circle K Nguyễn Kim là 028 3957 5153.
Q2
Circle K Nguyễn Kim tọa lạc ở đâu?
Circle K Nguyễn Kim tọa lạc tại 9 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Circle K Nguyễn Kim có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Circle K Nguyễn Kim theo số điện thoại 028 3957 5153.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Circle K Nguyễn Kim là gì?
Trang web của Circle K Nguyễn Kim là www.circlek.com.vn.
Q5
Circle K Nguyễn Kim có dịch vụ Mạng Không Dây (WiFi) không?
, Circle K Nguyễn Kim có WiFi tại địa điểm này.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,0 ki-lô-mét
 0,34 ki-lô-mét
 0,35 ki-lô-mét
 0,37 ki-lô-mét
 0,37 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa