CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  096 809 32 35

Địa Chỉ

12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Các tổ chức thành viên khác.

Tên: CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực hoạt động: Các tổ chức thành viên khác

Lĩnh vực:  Công nghiệp »  Các tổ chức thành viên khác

Ngành: Hoạt động của thành viên các tổ chức khác được phân vào đâu

Bộ quy tắc ISIC  9499

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu?
Số điện thoại của CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh là 096 809 32 35.
Q2
CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tọa lạc ở đâu?
CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại 096 809 32 35.
Q4
Địa chỉ web (URL) của CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh là gì?
Không có trang web của CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh được nêu, nhưng bạn có thể tìm CLB Kết Nối Trẻ Đh Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh trên Facebook.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa