Computer ANH THU BUFFALO


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Computer ANH THU BUFFALO

Điện thoại:  0838 555 474

Trang web: buffalo.vn

Địa Chỉ

6, 6 Quận 10, 92 Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Computer ANH THU BUFFALO đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua sắm.

Tên: Computer ANH THU BUFFALO

Lĩnh vực hoạt động: Mua sắm

Lĩnh vực:  Mua sắm »  Mua sắm

Ngành: Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy

Bộ quy tắc ISIC  47

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Computer ANH THU BUFFALO là bao nhiêu?
Số điện thoại của Computer ANH THU BUFFALO là 0838 555 474.
Q2
Computer ANH THU BUFFALO tọa lạc ở đâu?
Computer ANH THU BUFFALO tọa lạc tại 6, 6 Quận 10, 92 Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Computer ANH THU BUFFALO có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Computer ANH THU BUFFALO theo số điện thoại 0838 555 474.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Computer ANH THU BUFFALO là gì?
Trang web của Computer ANH THU BUFFALO là buffalo.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,02 ki-lô-mét
 0,07 ki-lô-mét
 0,07 ki-lô-mét
 0,07 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa