Dịch Vụ Cầm Đồ


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Dịch Vụ Cầm Đồ

Điện thoại:  093 633 02 91

Địa Chỉ

119 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Dịch Vụ Cầm Đồ đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Tài chính khác.

Tên: Dịch Vụ Cầm Đồ

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính khác

Lĩnh vực:  Dịch vụ tài chính »  Tài chính khác

Ngành: Trung gian tiền tệ khác

Bộ quy tắc ISIC  6419

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Dịch Vụ Cầm Đồ là bao nhiêu?
Số điện thoại của Dịch Vụ Cầm Đồ là 093 633 02 91.
Q2
Dịch Vụ Cầm Đồ tọa lạc ở đâu?
Dịch Vụ Cầm Đồ tọa lạc tại 119 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Dịch Vụ Cầm Đồ có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Dịch Vụ Cầm Đồ theo số điện thoại 093 633 02 91.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa