Cà Phê Gốm


Edit or Remove

Contact Information

Contact Cà Phê Gốm

Phone:  097 899 97 89

Address

35 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam

Hanoi

Get Directions

Business Description

Cà Phê Gốm is located in Hanoi.

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Cà Phê Gốm?
The phone number for Cà Phê Gốm is 097 899 97 89.
Q2
Where is Cà Phê Gốm located?
Cà Phê Gốm is located at 35 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam, Hanoi.
Q3
Is there a primary contact for Cà Phê Gốm?
You can contact Cà Phê Gốm by phone using number 097 899 97 89.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas