Cà Phê Lê Tuấn


Edit or Remove

Contact Information

Contact Cà Phê Lê Tuấn

Phone:  0838 543 887

Address

652 Đường Phạm Văn Chí, Phường 8, 6, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Cà Phê Lê Tuấn is located in Ho Chi Minh City.

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Cà Phê Lê Tuấn?
The phone number for Cà Phê Lê Tuấn is 0838 543 887.
Q2
Where is Cà Phê Lê Tuấn located?
Cà Phê Lê Tuấn is located at 652 Đường Phạm Văn Chí, Phường 8, 6, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Cà Phê Lê Tuấn?
You can contact Cà Phê Lê Tuấn by phone using number 0838 543 887.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas