Cà Phê Ngọc Tâm


Edit or Remove

Contact Information

Contact Cà Phê Ngọc Tâm

Phone:  093 888 63 89

Address

12 Đường Lê Lợi, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Cà Phê Ngọc Tâm is located in Ho Chi Minh City.

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Cà Phê Ngọc Tâm?
The phone number for Cà Phê Ngọc Tâm is 093 888 63 89.
Q2
Where is Cà Phê Ngọc Tâm located?
Cà Phê Ngọc Tâm is located at 12 Đường Lê Lợi, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Cà Phê Ngọc Tâm?
You can contact Cà Phê Ngọc Tâm by phone using number 093 888 63 89.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas