Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam

Phone:  091 269 36 68

Address

Đường 295, Thôn Thượng, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam

Bắc Ninh Province

Get Directions

Business Description

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam is located in Bắc Ninh Province. This business is working in the following industry: Corporate management.

Name: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam

Engaged in: Corporate management

Sector:  Professional Services »  Corporate management

Industry: Management consultancy activities

ISIC Codes  7020

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam?
The phone number for Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam is 091 269 36 68.
Q2
Where is Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam located?
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam is located at Đường 295, Thôn Thượng, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam, Bắc Ninh Province.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam?
You can contact Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam by phone using number 091 269 36 68.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas