Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Tổ Chức Sự Kiện Tâ


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Tổ Chức Sự Kiện Tâ

Phone:  024 6285 7541

Address

46, Lạc Hồng, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam

Hanoi

Get Directions

Business Description

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Tổ Chức Sự Kiện Tâ is located in Hanoi. This business is working in the following industry: Demolition and site preparation.

Name: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Tổ Chức Sự Kiện Tâ

Engaged in: Demolition and site preparation

Sector:  Home Services »  Demolition and site preparation

Industry: Site preparation

ISIC Codes  4312

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Tổ Chức Sự Kiện Tâ?
The phone number for Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Tổ Chức Sự Kiện Tâ is 024 6285 7541.
Q2
Where is Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Tổ Chức Sự Kiện Tâ located?
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Tổ Chức Sự Kiện Tâ is located at 46, Lạc Hồng, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam, Hanoi.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Tổ Chức Sự Kiện Tâ?
You can contact Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Tổ Chức Sự Kiện Tâ by phone using number 024 6285 7541.