Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tân Thế Kỷ


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tân Thế Kỷ

Phone:  0822 411 955

Address

Tầng1, 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phuòng Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tân Thế Kỷ is located in Ho Chi Minh City.

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tân Thế Kỷ?
The phone number for Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tân Thế Kỷ is 0822 411 955.
Q2
Where is Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tân Thế Kỷ located?
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tân Thế Kỷ is located at Tầng1, 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phuòng Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tân Thế Kỷ?
You can contact Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tân Thế Kỷ by phone using number 0822 411 955.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas