Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Minh


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Minh

Phone:  028 3859 0600

Address

37, Đường Số 1, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Minh is located in Ho Chi Minh City. This business is working in the following industry: Apartments.

Name: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Minh

Engaged in: Apartments

Sector:  Home Services »  Apartments

Industry: Apartments

ISIC Codes  6820

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Minh?
The phone number for Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Minh is 028 3859 0600.
Q2
Where is Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Minh located?
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Minh is located at 37, Đường Số 1, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Minh?
You can contact Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Minh by phone using number 028 3859 0600.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas