Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Vạn Lợi


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Vạn Lợi

Phone:  028 6298 6012

Address

847A, Tạ Quang Bửu, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Vạn Lợi is located in Ho Chi Minh City. This business is working in the following industry: Construction of buildings.

Name: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Vạn Lợi

Engaged in: Construction of buildings

Sector:  Industry »  Construction of buildings

Industry: Construction of buildings

ISIC Codes  4100

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Vạn Lợi?
The phone number for Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Vạn Lợi is 028 6298 6012.
Q2
Where is Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Vạn Lợi located?
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Vạn Lợi is located at 847A, Tạ Quang Bửu, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Vạn Lợi?
You can contact Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Vạn Lợi by phone using number 028 6298 6012.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas