Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế

Phone:  093 999 08 88

Address

14a Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam

Hanoi

Get Directions

Business Description

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế is located in Hanoi. This business is working in the following industry: Finance other.

Name: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế

Engaged in: Finance other

Sector:  Financial Services »  Finance other

Industry: Other monetary intermediation

ISIC Codes  6419

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế?
The phone number for Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế is 093 999 08 88.
Q2
Where is Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế located?
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế is located at 14a Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam, Hanoi.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế?
You can contact Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế by phone using number 093 999 08 88.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas