Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đức


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đức

Phone:  090 408 11 88

Address

C10, Tập Thể Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Hanoi

Get Directions

Business Description

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đức is located in Hanoi. This business is working in the following industry: Real estate.

Name: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đức

Engaged in: Real estate

Sector:  Home Services »  Real estate

Industry: Real estate activities on a fee or contract basis

SIC Codes 6531

ISIC Codes  6820

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đức?
The phone number for Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đức is 090 408 11 88.
Q2
Where is Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đức located?
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đức is located at C10, Tập Thể Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam, Hanoi.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đức?
You can contact Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đức by phone using number 090 408 11 88.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas