Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Phư


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Phư

Phone:  093 809 48 99

Address

102/9, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Phư is located in Ho Chi Minh City. This business is working in the following industry: Real estate.

Name: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Phư

Engaged in: Construction of buildings; Real estate

Sector:  Home Services »  Real estate

Industry: Real estate activities on a fee or contract basis, Construction of buildings

SIC Codes 6531

ISIC Codes  41006820

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Phư?
The phone number for Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Phư is 093 809 48 99.
Q2
Where is Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Phư located?
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Phư is located at 102/9, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Phư?
You can contact Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Phư by phone using number 093 809 48 99.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas