Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phát Phá


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phát Phá

Phone:  093 902 02 02

Address

114, Tổ 5, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai, Vietnam
Get Directions

Business Description

This business is working in the following industry: New car dealers.

Name: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phát Phá

Engaged in: New car dealers

Sector:  Automotive »  New car dealers

Industry: New car dealers

ISIC Codes  4510

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phát Phá?
The phone number for Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phát Phá is 093 902 02 02.
Q2
Where is Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phát Phá located?
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phát Phá is located at 114, Tổ 5, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai, Vietnam.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phát Phá?
You can contact Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phát Phá by phone using number 093 902 02 02.