Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu

Phone:  0839 319 871

Address

9E Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu is located in Ho Chi Minh City. This business is working in the following industry: Cultural education.

Name: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu

Engaged in: Cultural education

Sector:  Education »  Cultural education

Industry: Cultural education

ISIC Codes  8542

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu?
The phone number for Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu is 0839 319 871.
Q2
Where is Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu located?
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu is located at 9E Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu?
You can contact Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu by phone using number 0839 319 871.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas