Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Việt Tiến


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Việt Tiến

Phone:  094 533 89 44

Address

161, Đường 11, Khu Phố 9, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phước Long, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Việt Tiến is located in Ho Chi Minh City. This business is working in the following industry: Medical insurance.

Name: Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Việt Tiến

Engaged in: Medical insurance

Sector:  Medical »  Medical insurance

Industry: Medical insurance

ISIC Codes  6512

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Việt Tiến?
The phone number for Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Việt Tiến is 094 533 89 44.
Q2
Where is Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Việt Tiến located?
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Việt Tiến is located at 161, Đường 11, Khu Phố 9, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phước Long, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Việt Tiến?
You can contact Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Việt Tiến by phone using number 094 533 89 44.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas