Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Môi Trường


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Môi Trường

Phone:  024 3516 1084

Address

155, Đường Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Hanoi

Get Directions

Business Description

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Môi Trường is located in Hanoi. This business is working in the following industry: Medical insurance.

Name: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Môi Trường

Engaged in: Medical insurance

Sector:  Medical »  Medical insurance

Industry: Medical insurance

ISIC Codes  6512

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Môi Trường?
The phone number for Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Môi Trường is 024 3516 1084.
Q2
Where is Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Môi Trường located?
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Môi Trường is located at 155, Đường Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam, Hanoi.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Môi Trường?
You can contact Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Môi Trường by phone using number 024 3516 1084.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas