Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nga


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nga

Phone:  0222 3612 064

Address

Thôn Liễu Thượng, Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh, Vietnam

Bắc Ninh Province

Get Directions

Business Description

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nga is located in Bắc Ninh Province. This business is working in the following industry: Transportation logistics.

Name: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nga

Engaged in: Transportation logistics

Sector:  Industry »  Transportation logistics

Industry: Transportation logistics

ISIC Codes  5229

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nga?
The phone number for Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nga is 0222 3612 064.
Q2
Where is Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nga located?
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nga is located at Thôn Liễu Thượng, Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh, Vietnam, Bắc Ninh Province.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nga?
You can contact Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nga by phone using number 0222 3612 064.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas