Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Thương Mại Số 1 Thăng Long


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Thương Mại Số 1 Thăng Long

Phone:  097 351 19 76

Address

86C, Đường Hàng Chiếu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Hanoi

Get Directions

Business Description

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Thương Mại Số 1 Thăng Long is located in Hanoi. This business is working in the following industry: Construction of buildings.

Name: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Thương Mại Số 1 Thăng Long

Engaged in: Construction of buildings

Sector:  Industry »  Construction of buildings

Industry: Construction of buildings

ISIC Codes  4100

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Thương Mại Số 1 Thăng Long?
The phone number for Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Thương Mại Số 1 Thăng Long is 097 351 19 76.
Q2
Where is Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Thương Mại Số 1 Thăng Long located?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Thương Mại Số 1 Thăng Long is located at 86C, Đường Hàng Chiếu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam, Hanoi.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Thương Mại Số 1 Thăng Long?
You can contact Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Thương Mại Số 1 Thăng Long by phone using number 097 351 19 76.