Cơ Điện Lạnh Minh Thông


Edit or Remove

Contact Information

Contact Cơ Điện Lạnh Minh Thông

Phone:  090 923 32 27

Address

10/2, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Cơ Điện Lạnh Minh Thông is located in Ho Chi Minh City.

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Cơ Điện Lạnh Minh Thông?
The phone number for Cơ Điện Lạnh Minh Thông is 090 923 32 27.
Q2
Where is Cơ Điện Lạnh Minh Thông located?
Cơ Điện Lạnh Minh Thông is located at 10/2, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Cơ Điện Lạnh Minh Thông?
You can contact Cơ Điện Lạnh Minh Thông by phone using number 090 923 32 27.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas