Cơ Sở Nhân Phát


Edit or Remove

Contact Information

Contact Cơ Sở Nhân Phát

Phone:  0838 752 725

Address

218 Bà Hom, Bình Trưng Tây, 6, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Cơ Sở Nhân Phát is located in Ho Chi Minh City.

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Cơ Sở Nhân Phát?
The phone number for Cơ Sở Nhân Phát is 0838 752 725.
Q2
Where is Cơ Sở Nhân Phát located?
Cơ Sở Nhân Phát is located at 218 Bà Hom, Bình Trưng Tây, 6, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Cơ Sở Nhân Phát?
You can contact Cơ Sở Nhân Phát by phone using number 0838 752 725.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas