Cơ Sở Nhôm Kiếng Phương Đông


Edit or Remove

Contact Information

Contact Cơ Sở Nhôm Kiếng Phương Đông

Phone:  090 319 56 33

Address

171, Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Cơ Sở Nhôm Kiếng Phương Đông is located in Ho Chi Minh City. This business is working in the following industry: Wholesale of construction supplies.

Name: Cơ Sở Nhôm Kiếng Phương Đông

Engaged in: Construction of buildings; Wholesale of construction supplies

Sector:  Industry »  Wholesale of construction supplies

Industry: Construction of buildings, Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies

ISIC Codes  41004663

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Cơ Sở Nhôm Kiếng Phương Đông?
The phone number for Cơ Sở Nhôm Kiếng Phương Đông is 090 319 56 33.
Q2
Where is Cơ Sở Nhôm Kiếng Phương Đông located?
Cơ Sở Nhôm Kiếng Phương Đông is located at 171, Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Cơ Sở Nhôm Kiếng Phương Đông?
You can contact Cơ Sở Nhôm Kiếng Phương Đông by phone using number 090 319 56 33.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas