Khách Sạn Phú Mỹ


Edit or Remove

Contact Information

Contact Khách Sạn Phú Mỹ

Phone:  0862 698 338

Address

77 Đường số 4, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City

Get Directions

Business Description

Khách Sạn Phú Mỹ is located in Ho Chi Minh City.

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Khách Sạn Phú Mỹ?
The phone number for Khách Sạn Phú Mỹ is 0862 698 338.
Q2
Where is Khách Sạn Phú Mỹ located?
Khách Sạn Phú Mỹ is located at 77 Đường số 4, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City.
Q3
Is there a primary contact for Khách Sạn Phú Mỹ?
You can contact Khách Sạn Phú Mỹ by phone using number 0862 698 338.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas