First Land Hiệp Thành


Chỉnh sửa hoặc Xóa

Thông tin liên hệ

Liên hệ với First Land Hiệp Thành

Điện thoại:  093 391 83 88

Trang web: datnen.itr.vn

Địa Chỉ

40 Trần Thị Do, Hiệp Thành, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

First Land Hiệp Thành đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản Thương Mại.

Tên: First Land Hiệp Thành

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản; Bất Động Sản Thương Mại

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản Thương Mại

Ngành: Bất Động Sản Thương Mại, Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của First Land Hiệp Thành là bao nhiêu?
Số điện thoại của First Land Hiệp Thành là 093 391 83 88.
Q2
First Land Hiệp Thành tọa lạc ở đâu?
First Land Hiệp Thành tọa lạc tại 40 Trần Thị Do, Hiệp Thành, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
First Land Hiệp Thành có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với First Land Hiệp Thành theo số điện thoại 093 391 83 88.
Q4
Địa chỉ web (URL) của First Land Hiệp Thành là gì?
Trang web của First Land Hiệp Thành là datnen.itr.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa