Thông tin liên hệ

Liên hệ với FPT Shop

Điện thoại:  1800 6601

Trang web: fptshop.com.vn

Địa Chỉ

32 Khu Phố 2, Thị Trấn Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Cửa hàng không bán lẻ.

Tên: FPT Shop

Lĩnh vực hoạt động: Cửa hàng điện thoại di động; Cửa hàng không bán lẻ

Lĩnh vực:  Mua sắm »  Cửa hàng không bán lẻ

Ngành: Bán lẻ khác không trong các cửa hàng, quầy hàng, thị trường, Cửa hàng điện thoại di động

Bộ quy tắc ISIC  47414799

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của FPT Shop là bao nhiêu?
Số điện thoại của FPT Shop là 1800 6601.
Q2
FPT Shop tọa lạc ở đâu?
FPT Shop tọa lạc tại 32 Khu Phố 2, Thị Trấn Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước, Vietnam.
Q3
FPT Shop có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với FPT Shop theo số điện thoại 1800 6601.
Q4
Địa chỉ web (URL) của FPT Shop là gì?
Trang web của FPT Shop là fptshop.com.vn.