Giày Hiệu Giá Rẻ 52


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Giày Hiệu Giá Rẻ 52

Điện thoại:  092 409 24 70

Email: giayhieugiare52@gmail.com

Địa Chỉ

52 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

Giày Hiệu Giá Rẻ 52 đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Lâm nghiệp và khai thác gỗ.

Tên: Giày Hiệu Giá Rẻ 52

Lĩnh vực hoạt động: Lâm nghiệp và khai thác gỗ

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Lâm nghiệp và khai thác gỗ

Ngành: Lâm nghiệp và khai thác gỗ

Bộ quy tắc ISIC  02

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Giày Hiệu Giá Rẻ 52 là bao nhiêu?
Số điện thoại của Giày Hiệu Giá Rẻ 52 là 092 409 24 70.
Q2
Giày Hiệu Giá Rẻ 52 tọa lạc ở đâu?
Giày Hiệu Giá Rẻ 52 tọa lạc tại 52 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 70000, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Giày Hiệu Giá Rẻ 52 có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Giày Hiệu Giá Rẻ 52 theo số điện thoại 092 409 24 70.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Giày Hiệu Giá Rẻ 52 là gì?
Không có trang web của Giày Hiệu Giá Rẻ 52 được nêu, nhưng bạn có thể tìm Giày Hiệu Giá Rẻ 52 trên Facebook.
Q5
Giày Hiệu Giá Rẻ 52 có dịch vụ Mạng Không Dây (WiFi) không?
, Giày Hiệu Giá Rẻ 52 có WiFi tại địa điểm này.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,66 ki-lô-mét
 0,7 ki-lô-mét
 0,78 ki-lô-mét
 0,88 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa