Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ của doanh nghiệp

Nhung Đặng

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội

Điện thoại:  093 622 52 34

Trang web: www.haiphatland.vn

Email: khuongnk@haiphatland.com.vn

Địa Chỉ

96 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 100000, Vietnam
Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội là bao nhiêu?
Số điện thoại của Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội là 093 622 52 34.
Q2
Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội tọa lạc ở đâu?
Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội tọa lạc tại 96 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 100000, Vietnam.
Q3
Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội theo số điện thoại 093 622 52 34.
Q4
Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội có địa chỉ liên hệ liên kết nào khác không?
Chúng tôi có thêm 1 liên hệ cho Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội. Chúng bao gồm: Thiên Đường Tung Tăng.
Q5
Địa chỉ web (URL) của Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội là gì?
Trang web của Hải Phát Land - Chi Nhánh Nam Hà Nội là www.haiphatland.vn.

Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính 100000

8484 Doanh nghiệp tại 100000

100000 Biểu đồ thang màu thể hiện Mật độ Doanh nghiệp

Mã vùng

Giá

Các Hạng Mục

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa