Hải Quan Cổng Cảng Nhà Rồng


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Hải Quan Cổng Cảng Nhà Rồng

Điện thoại:  0838 254 199

Địa Chỉ

5 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Hải Quan Cổng Cảng Nhà Rồng đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Môi giới hải quan và các đại lý thanh toán bù trừ.

Tên: Hải Quan Cổng Cảng Nhà Rồng

Lĩnh vực hoạt động: Môi giới hải quan và các đại lý thanh toán bù trừ

Lĩnh vực:  Công nghiệp »  Môi giới hải quan và các đại lý thanh toán bù trừ

Ngành: Môi giới hải quan và các đại lý thanh toán bù trừ

Bộ quy tắc ISIC  5229

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Hải Quan Cổng Cảng Nhà Rồng là bao nhiêu?
Số điện thoại của Hải Quan Cổng Cảng Nhà Rồng là 0838 254 199.
Q2
Hải Quan Cổng Cảng Nhà Rồng tọa lạc ở đâu?
Hải Quan Cổng Cảng Nhà Rồng tọa lạc tại 5 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, 4, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Hải Quan Cổng Cảng Nhà Rồng có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Hải Quan Cổng Cảng Nhà Rồng theo số điện thoại 0838 254 199.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa