Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment

Điện thoại:  093 851 63 66

Trang web: www.greencapinvestment.com

Địa Chỉ

An Phu Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Tài chính khác.

Tên: Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính khác; Nhà hàng

Lĩnh vực:  Dịch vụ tài chính »  Tài chính khác

Ngành: Trung gian tiền tệ khác, Nhà hàng và các hoạt động dịch vụ thực phẩm điện thoại di động

Bộ quy tắc ISIC  56106419

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment là bao nhiêu?
Số điện thoại của Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment là 093 851 63 66.
Q2
Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment tọa lạc ở đâu?
Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment tọa lạc tại An Phu Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment theo số điện thoại 093 851 63 66.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment là gì?
Trang web của Khóa Học Đầu Tư Tài Chính - Greencap Investment là www.greencapinvestment.com.

Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính 700000

10353 Doanh nghiệp tại 700000

700000 Biểu đồ thang màu thể hiện Mật độ Doanh nghiệp

Mã vùng

Giá

Các Hạng Mục

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,06 ki-lô-mét
 0,09 ki-lô-mét
 0,09 ki-lô-mét
 0,26 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa