LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ của doanh nghiệp

Layla Ruby

Thông tin liên hệ

Liên hệ với LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair

Điện thoại:  098 963 34 24

Trang web: laylahair.com

Email: info@laylahair.com

Địa Chỉ

3rd Floor, 33 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Vietnam
Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Tiệm cắt tóc.

Tên: LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair

Lĩnh vực hoạt động: Tiệm cắt tóc

Lĩnh vực:  Làm đẹp & Spa »  Tiệm cắt tóc

Ngành: Chăm sóc sắc đẹp và làm tóc khác

Bộ quy tắc ISIC  9602

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair là bao nhiêu?
Số điện thoại của LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair là 098 963 34 24.
Q2
LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair tọa lạc ở đâu?
LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair tọa lạc tại 3rd Floor, 33 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Vietnam.
Q3
LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair theo số điện thoại 098 963 34 24.
Q4
LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair có địa chỉ liên hệ liên kết nào khác không?
Chúng tôi có thêm 3 liên hệ cho LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair. Chúng bao gồm: Thanh Vi, Kenny Hr & Dara Layla.
Q5
Địa chỉ web (URL) của LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair là gì?
Trang web của LAYLA HAIR-VIETNAM HAIR AND CAMBODIAN HAIR - Human hair là laylahair.com.

Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính 100000

8484 Doanh nghiệp tại 100000

100000 Biểu đồ thang màu thể hiện Mật độ Doanh nghiệp

Mã vùng

Giá

Các Hạng Mục

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,17 ki-lô-mét
 0,32 ki-lô-mét
 0,32 ki-lô-mét
 0,38 ki-lô-mét
 0,4 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa